Saturday, February 19, 2011

How to make your eyeshadow stay on and look good all day

Are you having problems with making your eyeshadow stay on nicely all day and it just ends up creasing on you? This probably drives you crazy! But don't worry - there are easy ways of fixing this.

If your e/s is creasing on you during the day you probably have oily eyelids. I have very dry skin, but my lids are oily anyway. So this isn't something that just people with oily skin all over suffer from. But there are ways of getting the e/s to stay on nicely all day, and it's not very hard or will take up much extra time.
Here are some tips on how to make your e/s stay on all day:
 • Don't put foundation on your eyelids, that will only make it worse. Leave that area free when you put foundation on the rest of your face.
   
 • Use an eyeshadow primer. Remember that it only works where you put it, so make sure you cover all the areas that can effect the longevity of your e/s. For example: if you put your e/s slightly winged out from the eye, you also have to put primer there. Or if you have somewhat hooded eyes you have to put primer higher up towards the brows so that you cover the area that's going to "hang over" your eyelids.
 • If you find that this isn't enough for you, also put on a paint pot (after the primer, before the e/s). This is a creamy e/s base that will set dry and the e/s you put on top of this will stick to that surface. Depending on how oily your lids are, a primer or a paint pot might be enough for you. It isn't for me so I use both.
   
 • Matte e/s will generally stay on longer than shimmery ones.
 • Good quality e/s generally stays on longer than cheap ones. This can however vary some, and you have to try your way around brands to find what works for you. I think MAC makes excellent e/s, but I also think that the Sleek makeup palettes are rather good. Not quite as good as the MAC ones, but much cheaper.
 • If you only have minor problems with creasing e/s you might not have to use a primer or a paint pot. Just put a matte flesh colored e/s as a base (e.g. MAC Brulé).
These are the products I currently use to make my e/s stay on all day:


Lumene Eyeshadow Primer
I let this dry on the lids for a minute or two first. Then I gently pat in the excess before I move on to the paint pot. /
Jag låter den torka in lite en minut eller två först. Sen klappar jag försiktigt in överskottet och går vidare till paint poten.


MAC Paint pot, Bare Study
I put this all over the lid and up to the brow. This gives me a good primer effect, but also acts as a highlighter by the brow and prevents the mascara from bleeding onto my skin. /
Jag lägger den över hela ögonlocket och upp till ögonbrynet. Det ger mig en bra primereffekt, men fungerar också som en highlighter vid ögonbrynet och hindrar mascaran att färga av sig på huden.
 
Har du problem med att få din ögonskugga att sitta snyggt hela dagen och den bara lägger sig i vecken på ögonlocken? Det här gör dig förmodligen galen! Men oroa dig inte – det finns enkla sätt att fixa detta.

Om din ögonskugga lägger sig i vecken har du förmodligen oljiga ögonlock. Jag har väldigt torr hy, men mina ögonlock är oljiga ändå. Så det här är inte något som bara människor med fet hy har problem med. Men det finns sätt att få din ögonskugga att sitta kvar snyggt under hela dagen, och det är inte svårt och det tar inte mycket extra tid.
Här är några tips på hur du får din ögonskugga att sitta kvar hela dagen:
 • Lägg inte foundation på dina ögonlock, det kommer bara att göra det värre. Lämna den ytan fri när du lägger foundation på resten av ansiktet.
 • Använd en ögonskuggeprimer. Kom ihåg att den bara fungerar där du lägger den, så se till att täcka alla områden som kan påverka hur länge ögonskuggan sitter kvar. Till exempel: om du lägger din ögonskugga något ”winged out” (ursäkta  - jag vet inte hur man säger det på svenska. Det är alltså snett utåt och uppåt från ögonlocket i ytterkant) så måste du också lägga primer där. Eller om du har något ”gömda” ögonlock måste du lägga primer högre upp mot ögonbrynen så att du täcker det område som kommer att ”hänga över” ögonlocken.
 • Om du märker att detta inte räcker för dig, lägg också en paint pot på (efter primern, före ögonskuggan). Det är en krämig ögonskuggebas som torkar till en torr yta och den ögonskugga du lägger ovanpå kommer att fästa på den ytan. Beroende på hur oljiga ögonlock du har kan en primer eller en paint pot räcka för dig. Det gör det inte för mig så jag använder både och.
 • Matta ögonskuggor sitter oftast längre än skimriga.
 • Ögonskuggor med bra kvalitet sitter oftast längre än billiga. Det här kan dock variera lite och du får prova dig fram mellan märken för att se vad som fungerar för dig. Jag tycker att MAC gör fantastiska ögonskuggor, men Sleek makeup paletter är också ganska bra. Inte lika bra som MAC, men mycket billigare.
 • Om du bara har mindre problem med att ögonskuggan lägger sig i vecken så kanske du inte behöver använda en primer eller en paint pot. Lägg bara en matt hudfärgad ögonskugga som bas (t.ex. MAC Brulé).
På bilderna ovan ser du vilka produkter jag för närvarande använder för att få min ögonskugga att sitta hela dagen.
Priser:
Lumene Eyeshadow Primer, 109 kr.
MAC Paint pot, 190 kr.
Båda finns på http://www.kicks.se/.

1 comment:

 1. This was such an interesting post, thank you :)
  http://beautyaddictanonymous.blogspot.com/

  x

  ReplyDelete

I love hearing what you think so please make a comment! I always read them, often reply, and always answer questions!